Bison

Læringsstrategi: BISON

19.10.2017

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som kjapt gir en oversikt over en ny tekst. BISON er et akronym og står for fem hovedelementer ved en tekst: Bilder – Innledning – Sluttdel – Overskrifter – Nøkkelbegreper. Læringsstrategien kan kombineres med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller kolonnenotatet for nøkkelbegrepene.