Læringsstrategi: BISON

BISON er navnet på en kjent læringsstrategi som kjapt gir en oversikt over en ny tekst. BISON er et akronym og står for fem hovedelementer ved en tekst: Bilder – Innledning – Sluttdel – Overskrifter – Nøkkelbegreper.
Læringsstrategien kan kombineres med andre, f.eks. et tankekart for overskriftene eller kolonnenotatet for nøkkelbegrepene.

BISON Eksempel
B – Bilder
På en side med ikke for mange bilder ser du alle bildene med en gang. Les også en eventuell tekst som hører til bildet da dette kan forklare bildet ytterlig.
Skjemaer og diagrammer inneholder som regel detaljinformasjon. Er det skrevet en forklaring hva de inneholder kan du prøve å huske det, men bruk ikke for mye tid på disse – du kan komme tilbake til disse senere.
Bildene kan gjerne brukes hvis du lager et tankekart.

I – Innledning
I innledningen pleier forfatteren å skrive kort hva teksten handler om.

S – Sluttdel
I siste avsnitt av teksten kan det være at forfatteren har skrevet en konklusjon, eller at de viktigste punktene blir gjentatt.
Det kan også være at forfatteren oppfordrer til noe og da kan det være fornuftig å gå litt lenger tilbake i teksten.

O – Overskrifter
Overskriftene er lett å identifisere. Når en tekst er delt opp hjelper det å få en oversikt over strukturen, dvs hvordan tekst-bitene henger sammen.

N – Nøkkelbegrep
Skumles eller gå over teksten og se om du finner ord som skiller seg ut. Det kan være fordi ordene er ukjent, eller du kan identifisere nøkkelbegrep visuelt:
* Mange nøkkelbegrep er substantiv, noen ganger i kombinasjon med adjektiv.
* Noen ganger har forfatteren markert nøkkelbegrep allerede ved å skrive ordene kursivt eller understreket.
* Nøkkelbegrep er ofte lengre eller sammensatte ord.

Du kan f.eks. markere ordene med farge, eller lage en to-kolonnenotat.